HOT SPRING

น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่งกำเนิดต้นน้ำ
100% ภายใต้การดูแลโดยยูโมริ
(ผู้ดูแลออนเซ็น)

เสน่ห์สุดยอดของดาเกะออนเซ็นก็คือ
น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่งกำเนิดต้นน้ำ
100% ชวนให้ท่านมาสัมผัส
ออนเซ็นที่โรงแรมของเรามีน้ำแร่ 2
แบบได้แก่ แบบร้อนและแบบอุ่น
และเพื่อให้ดาเกะออนเซ็นเกิด
ประโยชน์ต่อท่านสูงสุดสมคำร่ำลือ
ด้าน “น้ำแร่เพื่อผิวสวย” การปรับ
อุณหภูมิจะอาศัยการปรับปริมาณ
น้ำแร่เท่านั้น ไม่มีการเพิ่มอุณหภูมิ
หรือเติมน้ำเข้าไป

“น้ำแร่ที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ”
หาได้ยากยิ่งในประเทศญี่ปุ่น

น้ำแร่ในดาเกะออนเซ็นมีสภาพ
ความเป็นกรดอ่อนๆ และหาได้ยาก
ในประเทศญี่ปุ่น จึงโด่งดังในเรื่อง
ช่วยให้ผิวนุ่มลื่น
น้ำแร่มาจากการไหลตกลงมาของน้ำ
ตามธรรมชาติ ส่งตรงมาจากเหมือง
แร่ที่อยู่ช่วงกลางเทือกเขาอาดาจิทา
ระ “น้ำแร่ที่ไหลทอดยาวที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น” ราวๆ 8 กิโลเมตรนี้
ได้รับการดูแลโดยผู้ดูแลออนเซ็นคน
ท้องถิ่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่
เอื้ออำนวยนัก ความอุตสาหะของ
พวกเขาช่วยให้เราได้สุขสันต์ไปกับ
น้ำแร่เพื่อผิวสวย พอได้ทราบความ
เป็นมาเช่นนี้แล้ว ช่วยให้เราดื่มด่ำไป
กับน้ำแร่นุ่มน่าสัมผัสแห่งนี้ยิ่งขึ้น

Acidic spring

ชนิดของน้ำแร่

น้ำแร่ของที่นี่มีความเป็นกรดอ่อนๆ
และโด่งดังเรื่องการรักษาโรคมาตั้งแต่
สมัยโบราณ หากท่านเข้าพักในระยะ
ยาว ก็จะได้อิ่มเอมไปกับสรรพคุณ
ของออนเซ็นแห่งนี้แบบจัดเต็ม

โรคที่บรรเทาได้

  • โรคปวดเส้นประสาท
  • อาการปวดเจ็บกล้ามเนื้อ
  • โรคปวดข้อ
  • กำลังกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต
  • โรคทางเดินอาหารเรื้อรัง
  • อาการมือเท้าเย็น
  • คลายความเหนื่อยล้า
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • โรคผิวหนังเรื้อรัง

แช่ออนเซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับ

ค่าบริการในการแช่ออนเซ็นแบบ
ไปเช้าเย็นกลับสำหรับผู้ใหญ่ 600
เยน เด็ก 300 เยน

เรื่องแจ้งเพื่อทราบในการใช้
บริการออนเซ็น

โรงแรมของเรารับลูกค้าต่างชาติ
เข้าพักจำนวนมาก ลูกค้าบางท่านมี
รอยสักแฟชั่น หรือนุ่งผ้าเช็ดตัว
สายเดี่ยว ท่านจะได้สัมผัส
วัฒนธรรมหลากหลายจากลูกค้า
หลายท่านพร้อมกับสุขสันต์ไปกับ
น้ำแร่ที่ไหลออกมาจากจุดกำเนิด
น้ำพุร้อน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
เข้าใจและความร่วมมือจากท่าน