CONCEPT

Calling all fun-loving people! ที่พักสไตล์ออนเซ็นแด่ผู้ที่รักในกิจกรรมแอคทิวิตี้

ฮับ × เกต × สตาร์ทไลน์

ความคิดของเรา
ชาว mt. inn (เมาท์อิน)
นั่นคือการเพิ่มผู้มีสุขภาพดี
และแข็งแรง
ทั้งลูกค้า ทั้งผู้คนในเมือง
รวมทั้งสตาฟของเรา
เราตั้งเป้าหมายว่า ลูกค้า
ของเราจะมีสุขภาพดี
และแข็งแรง
เมื่อผู้คนที่เข้าพักมีจำนวนมาก
เมืองก็จะเจริญตามขึ้นไปด้วย
แน่นอนว่าเหล่าสตาฟของเรา
ก็พยายามมีสุขภาพดีและ
ร่างกายแข็งแรงเช่นกัน

ถึงจะเรียกสิ่งนั้นว่า กิจกรรมแอคทิวิตี้
แต่เพราะเป็นอาดาทาระถึงได้มี
ทรัพยากรธรรมชาติอันยอดเยี่ยมเช่นนี้
เกิดขึ้นที่mt.innบริเวณอาดาทาระ
อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วย
เสน่ห์ดึงดูดทั้งสี่ฤดูกาล

mt.innของเราได้คิดและอยากตั้งเป้า
"ฮับ (จุดรวม)" "เกต(ประตู)"
"สตาร์ทไลน์ (เริ่มต้น)" ของลูกค้า
ที่มีอยากสุขภาพดีและแข็งแรง
โดยผ่านกิจกรรมแอคทิวิตี้

Where like-minded people come together

ฮับ

mt. Inn มุ่งมั่นที่จะเป็นฮับ(จุดรวม)
ให้แก่คนที่รักในการทำ
กิจกรรมแอคทิวิตี้
ผู้คนในท้องถิ่น
และลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก
นั่นหมายถึงเป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้คน
ทุกเพศทุกวัยทั้งคนนอกพื้นที่
และคนในท้องถิ่นได้รวมตัวกัน
สถานที่ของเรามีหลายอย่าง
เช่น ผับ ห้องจำลองหัดขับ
พื้นที่ทำครัวด้วยตัวเอง
กิจกรรมแอคทิวิตี้ที่หัวข้อร่วม
ในการสนทนาสำหรับลูกค้า
คอเดียวกันจะสร้างบรรยากาศ
ที่สนุกสนานครื้นเครง
เราพร้อมต้อนรับทุกท่าน
ไม่ว่าจากทั่วทุกมุมโลก
หรือจากภูมิภาคอื่น

Gateway

เกต

เมื่อเริ่มหัดปีนเขา
คุณเริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นใช่ไหม
เส้นทางปีนเขาบ้างล่ะ
การใช้เกียร์(อุปกรณ์ปีนเขา)บ้างล่ะ
เพื่อนร่วมทีมในการปีนเขาบ้างล่ะ
....ต่างคนก็ต่างปัญหากันไป
แต่สิ่งหนึ่งที่กล่าวได้ก็คือ
การที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนั้น
เราต้องมีแรงจูงใจ
ซึ่งmt.innอยากเป็นแรงจูงใจ
ในการเริ่มกิจกรรมแอคทิวิตี้นี้
เสมือนเป็น "เกต(ประตู)"
บทบาทของพวกเราก็คือ
ลบความกังวลใจของท่านออกไป
เป็นแรงผลักให้เดินก้าวแรกบนเส้นทาง
เป็นประตูในการเริ่มบางสิ่ง
กับเพื่อนหรือครอบครัวคุณ

Starting Line

สตาร์ทไลน์

เราจะเป็นสตาร์ทไลน์
โดยให้ความร่วมมือ
ในการเตรียมตัวของคุณ
ทั้งการจัดหาไกด์ในการปีนเขา
ให้เช่าไม้เท้าปีนเขา
ให้คำแนะนำการทำอาหารบนภูเขา
แนะนำกิจกรรมแอคทิวิตี้
ที่สนุกได้ในแบบครอบครัว
แนะนำข้อมูลกิจกรรมการสร้างทีม
ในการอบรมบริษัท เป็นต้น
การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั้น
จะต้องอาศัยความกล้า
และเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
อย่างไม่มีข้อผิดพลาด
เราจะให้บริการอย่างดีที่สุด